Suporte para monitor

Suporte para monitor de Checkout. Tipo haste PDV.